Igangværende og færdige arbejder


Vort mål er her at vise nogle interessante projekter, som vi mener kan være til inspiration for andre. Det være sig nye såvel som gamle projekter
vi har deltaget i.


Nedgravning af brinekreds og montering af Danfoss varmepumpe

Nedenfor vises et projekt hvor et hus på 176m2 monteres med en Danfoss varmepumpe.
Husets varmeudgift samt produktion af varmt brugsvand med en varmepumpe er udregnet til kr. 7.900,00 om året. Virkningsgraden er på 4,91.

Her er varmepumpen fra Danfoss tilsluttet fordelere til gulvvarme og brugsvand. 180L varmtvandsbeholder er indbygget bag kabinet.
Anlæg er med brugsvandsprioritering, der først og fremmest sikrer varmt brugsvand og først derefter rumvarme.
Der er indbygget vejrkompensering i varmepumpen for at sikre god økonomi, men også høj varme komfort.


Eksempler på udlægning af vand og gulvarme i et nyt hus

Der er tale om to forskellige projekter.

 

Der er klar til at blive støbt bund i huset. Læg mærke til at gulvvarmestrengenes tilledninger er isoleret og skåret
ned i gulvisoleringen. Det gøres med en glødende tråd for at undgå isoleringsrester vil lægge sig i top af færdigbetonen
efter der er støbt. Tilledningerne er isolerede så de ikke påvirker gulvvarmen i de rum de er ført igennem.
Vandledninger for koldt brugsvand ligger under gulvisoleringen, hvorimod varmt brugsvandsledninger er skåret ned i
gulvisoleringen ligesom gulvvarmens tilledninger.
Bemærk at fordelere til gulvvarme og brugsvand allerede er tilsluttet alle slanger. Dette gøres for at slanger er monteret
korrekt og at det vil fremstå estetisk flot og servicevenligt.
Mange af de fejl og gener der forekommer i nye huse, skyldes fejl i de installationer der er nedstøbt i gulvet.
Derfor er vi yderst påpasselige med at udformning og dimmensioneringen er korrekt inden gulv støbes.

 

Inden vi starter på udlægning af gulvvarme har vi altid forberedt os med en beregning der fortæller ydelser og
dimmensioner.


Ny svinestald med 109 kW gyllekølingsanlæg fra Danfoss

Enterprisen omfatter:

– Etablering af midtersøjler med fod og beslag for sammenføjning af gitterspær
– Vand- og varmeinstallation i velfærdsbygning
– Montering af ribberør i staldsektioner
– Fordelingsledninger til vand- og varmeinstallationer, herunder gulvvarme i staldsektioner
– Udlægning af 9000m gyllekølingsslanger
– Montering og tilslutning af varmepumper fra Danfoss

 

De 9000m gyllekølingsslanger udlægges og der lægges net ovenpå, hvorefter slangerne bindes. Nettet ligger øverst
for at slanger ikke flyder ovenpå beton ved støbning.
De galvaniserede søjler i baggrundet er forarbejdet og leveret fra vort værksted.

 

De tre varmepumper fra Danfoss tilsluttet to buffertanke.

 

Fordelingsshunte til rum- og gulvvarme er placeret i en langsgående gang.

Gulvet i farestaldssektionerne er færdige elementer med istøbte gulvvarmestrenge. Strengene samles efter lægning af
elementet. Der er ca. 1500 samlinger af slanger når elementerne er lagt. Udsparing ved samlingerne tilstøbes herefter.


Fremtidens Landbrugsbyggeri – et vinderprojekt fra Realdania

Udført hos Palle Joest Andersen, Sønderskov

2500m2 farestald med løbeafsnit, samt 2300m2 drægtighedstald, hvor vor opgave var:

– at etablere vand- og varmeinstallation i 175m2 velfærdsbygning
– at etablere nye udvendige og indvendige vandforsyningsledninger
– at etablere nye udvendige og indvendige varmeforsyningsledninger, herunder fra halmkedel til stald
– at levere og montere gulvkøling under søer i farestald

Projektet blev indviet 16. april 2009.