Igangværende og færdige arbejder

Vort mål er her at vise nogle interessante projekter, som vi mener kan være til inspiration for andre. Det være sig nye såvel som gamle projekter
vi har deltaget i.

Her vises et projekt hvor et hus på 176m2 monteres med en Thermia (tidl. Danfoss) varmepumpe. Husets varmeudgift samt produktion af varmt brugsvand med en varmepumpe er udregnet til kr. 7.900,00 om året. Virkningsgraden er på 4,91.

Se flere billeder i galleriet nederst på siden

Her er varmepumpen fra Thermia (tidl. Danfoss) tilsluttet fordelere til gulvvarme og brugsvand. 180L varmtvandsbeholder er indbygget bag kabinet.
Anlæg er med brugsvandsprioritering, der først og fremmest sikrer varmt brugsvand og først derefter rumvarme.
Der er indbygget vejrkompensering i varmepumpen for at sikre god økonomi, men også høj varme komfort.

Se flere billeder i galleriet nederst på siden

Eksempler på udlægning af vand og gulvarme i et nyt hus

Der er tale om to forskellige projekter.
Der er klar til at blive støbt bund i huset. Læg mærke til at gulvvarmestrengenes tilledninger er isoleret og skåret
ned i gulvisoleringen. Det gøres med en glødende tråd for at undgå isoleringsrester vil lægge sig i top af færdigbetonen
efter der er støbt. Tilledningerne er isolerede så de ikke påvirker gulvvarmen i de rum de er ført igennem.
Vandledninger for koldt brugsvand ligger under gulvisoleringen, hvorimod varmt brugsvandsledninger er skåret ned i
gulvisoleringen ligesom gulvvarmens tilledninger.
Bemærk at fordelere til gulvvarme og brugsvand allerede er tilsluttet alle slanger. Dette gøres for at slanger er monteret
korrekt og at det vil fremstå estetisk flot og servicevenligt.
Mange af de fejl og gener der forekommer i nye huse, skyldes fejl i de installationer der er nedstøbt i gulvet.
Derfor er vi yderst påpasselige med at udformning og dimmensioneringen er korrekt inden gulv støbes.

Se flere billeder i galleriet nederst på siden

Fremtidens Landbrugsbyggeri – et vinderprojekt fra Realdania

Udført hos Palle Joest Andersen, Sønderskov.

2500m2 farestald med løbeafsnit, samt 2300m2 drægtighedstald, hvor vor opgave var:

  • at etablere vand- og varmeinstallation i 175m2 velfærdsbygning
  • at etablere nye udvendige og indvendige vandforsyningsledninger
  • at etablere nye udvendige og indvendige varmeforsyningsledninger, herunder fra halmkedel til stald
  • at levere og montere gulvkøling under søer i farestald

Projektet blev indviet 16. april 2009.

Se flere billeder i galleriet nederst på siden

Skriv en besked